Правила на форума

Важно е да се прочете.
Post Reply
ivo_paunov
Site Admin
Posts: 117
Joined: Thu Dec 03, 2015 10:16 am

Правила на форума

Post by ivo_paunov »

Моля внимателно да се запознаете с правилата в този форум, защото с акта на регистрация вие безусловно ги приемате и се съгласявате с тях!

1. В този форум се допускат съобщения на български език, които са написани само на кирилица. Съобщения на български с латиница са допустими само в изключителни случаи, когато се касае за извънредна ситуация и то по изключение. Всички съобщения на български написани с латиница, които не бъдат преценени като изключително важни ще бъдат изтривани безусловно!

2. Вие приемате да не пишете никакъв груб, неприличен, вулгарен, заплашителен, сексуално-ориентиран или всякакъв друг материал, който нарушава законите и/или правилата за добро поведение и морал. Такова поведение може да доведе до моменталното и постоянното ви изгонване от форумите, както и уведомяването на вашия интернет доставчик.

3. Всяко отделно съобщение на тези форуми изразява личното мнение на съответния автор, а не на ръководството на Оправи.ме, администраторите или модераторите като изключим съобщенията, пуснати от тях. Абсолютно забранено е участието в дискусиите с повече от едно потребителско име. Такова действие е достатъчно за получаване на БАН!

4. Приемате и се съгласявате, че модераторите и администраторите на този форум имат правото да премахват, променят или заключват или отключват всяка тема и мнение по всяко време, ако намерят за уместно, без да е необходимо да обясняват причините за своето действие или бездействие.

5. Приемате и се съгласявате, че всяка информация, в какъвто и да е вид и форма, текст, снимки, видео и прочие, която въведете, се третира съгласно правилата тук. Модераторите и администраторите могат да я променят, местят, сливат и изтриват, заключват и въобще правят с нея каквото преценят за добре, без да дължат обяснения никому.

6. Ръководството на Оправи.ме, администраторите и модераторите ще направят максималното за защитата и предпазването от всякакъв род атаки и хакерски прониквания, но не носят отговорност, ако бъде открадната, променена, компрометирана или изтрита каквато и да е част от информацията върху сървърите.

7. Използването на форума с комерсиална (търговска) цел под каквато и да е форма без изрично предварително разрешение е категорично забранено без значение формата и начина. Всички подобни опити ще бъдат санкционирани и достъпът на потребителя ще бъде временно или постоянно забранен.

8. Всички опити за насочване на обръщения към други места в интернет, под каквато и да е форма, които не са предварително съгласувани, ще бъдат санкционирани. Това включва и използването на връзки към други сайтове като подпис, включени скрито в текстово съобщение или изпратени като лично съобщение на друг потребител.

9. Ако вашите публикации тук включват цитати, снимки, други авторски материали или части от материали, предмет на авторско право, които не са написани от вас и не са ваша собственост, то те трябва да отговарят задължително на т.8. и да имат цитирана връзка към първоизточникът!

Участието на фирми, юридически лица или физически лица с комерсиална (търговска) цел е допустимо само след предварително получено разрешение от ръководството на Оправи.ме.

Участието с търговска цел включва: публикуването на рекламни съобщения, използването на подпис който включва външен линк (връзка) към тях, без други препратки или каквито и да са средства и методи за насочване към друг ресурс извън форума. Изпращането на лични съобщения до други участници с рекламна, търговска или друга подобна цел при всички положения е абсолютно забранена и довежда до забрана за посещения във форума.
Post Reply

Return to “Правила на форума”